Alu Simić

+381 - (0)641 58 51 58

E-mail: alusimic@gmail.com

Garažna vrata

SEGMENTNA VRATA 

ALUSimic isporučuje i montira automatska, segmentna, termoizolovana garažna vrata. 

Paneli koričćeni za segmentna garažna vrata su sa unutrašnje strane ojačani jakim pločama koje omogućavaju sigurno fiksiranje šarki i drugih dopunskih elemenata.

 

Segmentna garažna vrata veoma efikasn po svojoj konstrukciji, jer su predviđena za sve vrste otvora, kao i za različite vrste knstrukcija objekta.
Segmentna vrata se mogu postaviti na bilo koju vrstu otvora, pravougaoni, sa kosim ivicama, polukružni ili sa lukom.
U svakom slučaju obezbeđeni su pouzdana termoizolacija, lakoća korišćenja I estetski izgled.

Ona zauzimaju minimalno mesta unutar garaže. Konstrukcija vrata se sastoji od nekoliko horizontalnih palela (segmenata), međusobno povezani šarkama.
Krećući se po vođicama vrata prelaze iz vertikalnog (zatvoreno) položaja u horizontalnli (otvoreno) i pakuje se pod plafon. Svi detalji na garžnim vratima su izrađeni od materijala visokog kvaliteta i prema zapadnoj tehnologiji, čime je zagarantovana pouzdanost proizvoda. Konstrukcije segmentnih garžnih vrata su razrađene i poseduju specifične osobine koje u potpunosti zadovoljavaju sve standarde u građevinarstvu, čime je omogućena ugradnja vrata za vrlo kratko vreme i bez većih poteškoća.

 

ROLO VRATA

Rolo garažna vrata se koriste za zatvaranje velikih otvora i gde segmentna vrata nisu odgovarajuća. Najčešću upotrebu predstavljaju garažna vrata i vrata za zatvaranje komercijalnih prostora. Glavna prednost rolo vrata u odnosu na segmentna je to da su ograničenja za montažu manja.

 

Zbog činjenice da se cela vrata motaju u tubu i podižu na vrh, potrebna je veća greda ali manje prostora sa strane i u dubini garaže, što je neophodno za ugradnju.

 

Pokretanje vrata se vrši putem cevastih (tubnih) motora, koji se mogu kontrolisati pomoću: daljinskog upravljača, ključ-tastera, tastera na zidu ili pomoću modula sa GSM tehnologijom. Dodatno, rolo vrata mogu biti opremljena: fotoćelijama, ''sigurnosnom ivicom'', senzorima, crvenim semaforom. Rolo vrata mogu biti opremljena providnim lamelama ili ventilacionim rešetkama.

 

SIGURNOSNA ROLO VRATA

Sigurnosna rolo vrata imaju ulogu da zaštite prostore kao što su prodavnice, kancelarije, kafići, barovi...

Noseći elementi i kutija su izrađeni od pocinkovanog čelika, a mogu se raditi u bojama po RALu iz kataloga.

Upravljanje sigurnosnih roletni je moguće ručno (za dimenzije do 10m2) kao i automatsko uz pomoć elekmtromotora.

Primeri modela sigurnosnih roletni:

  • Čvrste lamele izrađene od pocinkovanog lima.
  • Mreža roletna, izrađena od čvrstih pocinkovanih čeličnih šipki 
  • Lamela sa finom perforacijom elegantnog dizajna
  • Lamela sa elipsastom perforacijom, koji otvara pogled izloga i kada je lokal zatvoren.
  • Model sa fugama, izrađen od čeličnih pocinkovanih šipki.